Kategoriat Ideoita asumiseenKirjoitettu

Tontin myynti ja verotus

Opas tonttikaupoille

Tontin myynti ja verotus - Opas tonttikaupoille

Jos harkitset tontin tai sen osan myyntiä, kannattaa prosessin vaiheet ennakoida. Myyntiin kuuluu oikeiden asiakirjojen hankkiminen, hinnan määrittäminen, kauppakirjan teko ostajan kanssa ja verojen maksaminen.

Yksi tontin myynnin ensimmäisiä ja yleensä myös myyjää eniten kiinnostavia vaiheita on hinnan määrittäminen. Eniten hintaan vaikuttavat tontin sijainti ja rakennuslupa. Mitä enemmän tontille on lupa rakentaa, sitä arvokkaampi se on. Lisäksi hintaan vaikuttavat tontin koko ja muoto sekä sen ympäristö, esimerkiksi tonttiin kuuluva vesialue. Jos hinnanmäärittely tuntuu haasteelliselta, kannattaa pyytää arviota alan ammattilaiselta eli kiinteistönvälittäjältä.

Ostajaa kiinnostavat tonttiin liittyvät asiakirjat, jotka kannattaa hankkia ajoissa. Maanmittauslaitokselta saa kiinteistörekisteriotteen, lainhuutotodistuksen, rasitustodistuksen, tontti- tai tilakartan ja kaavamääräykset. Lisäksi asemakaavapiirroksesta ja johtokartasta on hyötyä, niitä voi tiedustella kaupungin tai kunnan kaavoituksesta. Kun tontin myynnissä käytetään kiinteistönvälittäjää, hän auttaa tarvittavien dokumenttien hankinnassa.

Tonttia ei ole pakko myydä kokonaan. Omakotitalon omistajalla voi olla suuri tontti, jonka osan myynnillä voi vaikkapa rahoittaa talon remontointia. Jos haluaa selvittää mahdollisuuksia myydä tontin osa eli lohkottu määräala, kannattaa olla yhteydessä kaavoitusviranomaiseen. Mahdollinen lohkominen tulee vireille, kun määräalalle on myönnetty lainhuuto.

Luovutusvoitosta maksetaan veroa

Ostajan löydyttyä tontin myynnissä seuraava vaihe on kauppakirjan teko. Kauppakirja on kirjallinen, määrämuotoinen asiakirja, josta tulee ilmetä muun muassa kiinteistön luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta. Jos tontin myynnissä käytetään kiinteistönvälittäjää, hän varmistaa kauppakirjan pätevyyden tarvittavien lakiasiantuntijoiden kanssa.  

Tontin myymisen voi hoitaa kiinteistövaihdannan palvelussa, joka on Maanmittauslaitoksen tarjoama sähköinen asiointipalvelu. Jos näin ei tehdä, tarvitaan kaupanvahvistaja varmistamaan, että kiinteistön kauppa tai luovutus tehdään maakaaren muotomääräyksien mukaan.

Myyjä maksaa tontin myynnistä luovutusvoittoveroa. Luovutusvoiton määrittelemiseksi kauppahinnasta vähennetään joko hankintameno eli myyjän maksama todellinen hankintahinta tai niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia kauppahinnasta, jos tontti on omistettu vähintään 10 vuotta ja 20 prosenttia jos omistusaika on alle 10 vuotta.
Jos myyjä käyttää todellista hankintamenoa, verotuksessa saa vähentää myös ostoon välittömästi liittyvät kustannukset, kuten varainsiirtoveron, välityspalkkion ja lainhuudatuskulut. Myyjä voi itse laskea, kumpi laskentatapa on hänelle edullisempi.

Tonttisanastoa

Maakaari = Tontin ja muiden kiinteistöjen kauppaa säätelevä laki.

Lainhuuto = Tontin omistusoikeuden rekisteröiminen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Hallinnanjakosopimus = Sopimus määräosin, esimerkiksi puoliksi, omistetun tontin hallinnasta ja käytöstä.

Rasitustodistus = Asiakirja, josta selviävät muun muassa tontin kiinnitykset eli se, jos sitä on käytetty velan vakuutena.


 

Ajankohtaista

Huoneistokeskuksen tuoreimmat asuntomarkkinakatsaukset ja tiedotteet

Lue lisää