Asuntokaupan termit

Tutustu kymmeniin tärkeisiin asuntokaupan termeihin tällä sivulla.

A-C

Auktorisoitu kiinteistöarvioija on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija, joka kykenee puolueettomasti ja ammattitaitoisesti arvioimaan kiinteistöjä. Ks. myös LKV.

Asuntolaina on asuntoa varten otettu laina. Asuntolainatarjous kannattaa pyytää ajoissa eri pankeista. Kilpailuttaminen kannattaa, sillä mm. marginaali ja lainaehdot vaihtelevat jopa saman pankin eri konttorien välillä.

Pyytämällä ammattimaisen kiinteistönvälittäjän asuntoosi arviokäynnille saat tarkan hinta-arvion sekä myyntisuunnitelman asunnostasi. Tilaa oma arviokäynti täältä.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiö on yleinen asuntojen hallintamuoto Suomessa ja sen etuna on mm. se, että rakennuksen yleiset, yhteiset tilat, kuten porraskäytävä ja piha-alue pystytään pitämään kunnossa. Asunto-osakeyhtiö voi hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös omakotitaloa.

Asunto-osakeyhtiölaki on laki, jota sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin, jotka on rekisteröity Suomen lain mukaan asunto-osakeyhtiöinä, jollei muussa laissa säädetä toisin. Laki uudistui heinäkuussa 2010 tuoden mukanaan merkittäviä muutoksia, mm. taloyhtiöiden kunnossapitovastuu lisääntyi. Nykyisellään taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys viiden seuraavan vuoden korjaustarpeista.

Asuntolainalaskuri on laskuri, joka auttaa asuntolainan hakijaa arvioimaan asuntolainan kustannuksia ja maksuaikaa. 

Asunnon myyntiaika on aika, joka asunnon myyntiin listaamisesta kaupantekoon menee. Saadaksesi luotettavan arvion myyntiajasta, ota yhteyttä Huoneistokeskuksen välittäjään.

Asunnon myynti-ilmoituksessa listattavat kiinteistön/talon ominaisuudet, kuten sauna, hissi ja talotyyppi.

D-F

Deflaatio on kuluttajahintojen yleinen lasku tai rahamäärän väheneminen ja rahan arvon nousu. Deflaation vastakohta on inflaatio.

DIAS eli digitaalinen asuntokauppa mahdollistaa asuntokauppojen ja eri osapuolien velvoitteiden hoitamisen digitaalisesti. DIASissa pankki hoitaa valtuutuksellasi maksut, osakekirjojen siirtämisen sekä siirtomerkinnät. Toisin sanoen turha asiointi useissa toimipaikoissa ja paperityöt, voidaan nyt hoitaa digitaalisesti vaikka omalta kotisohvalta.

Kun asuntokaupan osapuolien ei tarvitse enää saapua pankkiin paikan päälle hoitamaan kauppaan liittyviä asioita, helpottuu aikataulutus ja kaupat hoituvat nopeasti sekä joustavasti.

Ennakkomarkkinointi tarkoittaa, että selvitetään uudiskohteiden kysyntää etukäteen. Asunnosta kiinnostuneet maksavat varausmaksun. Kaupan syntyessä varausmaksu jää osamaksuksi kauppahinnasta. Muussa tapauksessa sen saa kokonaan takaisin. Ks. myös uudiskohde.

Erillistaloiksi kutsutaan samalla tontilla olevia erillisiä asuintaloja, joita hallitaan asunto-osakeyhtiömuotoisesti tai hallinnanjakosopimuksella.

Ekotalo on ekologisista materiaaleista, kestävän kehityksen näkökulmasta rakennettu talo. Rakennusmateriaaleissa tulee huomioida niiden ympäristörasite koko elinkaareltaan. Ekotalojen ideologiaan kuuluu pitkään käyttöikään pyrkiminen rakentaessa. Energiankulutuksen tulee olla ekotaloissa ympäristöystävällisiä tapoja, kuten aurinkoenergiaa, suosivaa.

Energiatodistus on todistus, joka kertoo sen energiamäärän, jonka rakennus käyttää. Energian tehokkuutta mitataan asteikolla A-G, A:n ollessa paras. Uuden lain mukaan energiatodistus on pakollinen vakituisen asumisen kiinteistöille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1. 2008 jälkeen ja joiden pinta-ala on yli 50m2. Energiatodistus vaaditaan nykyisellään myös aiemmin rakennetuista muista asuinkiinteistöistä niiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, pois lukien pientalot ja alle seitsemän asunnon asuinrakennukset.

G-J

Hallinnanjakosopimus on sopimus, joka tehdään samalla tontilla sijaitsevien rakennusten hallinnoinnista. Hallinnanjakosopimuksessa määritellään, mikä osuus tontista kuuluu kenellekin sekä mitkä osat ovat yhteishallinnallisia (esimerkiksi grillikatos). Paritalo, joka sijaitsee joko omistus- tai vuokratontilla, on tyypillinen esimerkki kiinteistöstä, jossa tehdään hallinnanjakosopimuksia. Ks. myös erillistalo.

Hiljaisella myynnillä voit testata asuntosi arvon ja kysynnän alustavasti ilman, että listaat asuntoasi vielä virallisesti myyntiin.

Hyvä Välitystapa on Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n eli KVKL:n laatima ja julkaisema ohjeistus, joka kiteyttää hyvän välitystavan periaatteet.

Hoitolaina on taloyhtiöllä mahdollisesti oleva pitkäaikainen laina, jolla rahoitetaan asunto-osakeyhtiömuotoisen kiinteistön vuosikorjausluonteisia hankkeita.

Hoitovastike on taloyhtiön osakkailtaan perimä maksu, jolla taloyhtiön hoitolainaa lyhennetään. Yhtiövastikkeessa hoitovastikkeen määrä ilmoitetaan erikseen, jos taloyhtiöllä sellainen on. Ks. myös yhtiövastike ja rahoitusvastike.

Inflaatio on rahan ostovoiman heikkeneminen ja siitä aiheutuva hintojen nousu. Käytännössä siis rahan arvo laskee. Inflaation vastakohta on deflaatio.

Isännöitsijäntodistus on todistus, joka sisältää tiedon mm. taloyhtiön kunnosta, tehdyistä ja tulevista remonteista, tontin omistuksesta jne. ja on siten asunto-osakekaupan tärkein dokumentti. Ks. myös Energiatodistus, joka on Isännöitsijäntodistuksen liite.

Jyvitetyllä pinta-alajaolla tarkoitetaan prosessia, jossa pyritään kohdistamaan kustannukset paremmin kuluja vastaaviksi tai tasaamaan asuntojen välisiä laadullisia eroja. Jyvityskertoimet ovat käytössä monissa ennen vuotta 1992 valmistuneissa asunto-osakeyhtiöissä. Terminä jyvitys on peräisin maatalousyhteiskunnan ajoilta, jolloin viljelysmaan arvoa määritteli pinta-alan lisäksi sen suhteellinen tuottavuus.

K-M

Kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa rahassa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvaa lainaosuutta.

Asunnon kauppakirja on asunnon ja myyjän välinen sopimus, joka tulee aina tehdä kirjallisena. Kauppakirjaan kirjataan mm. molempien osapuolien tiedot sekä kaupan kohde yksityiskohtineen, kauppahinta ja sen maksamiseen liittyvät yksityiskohdat, omistusoikeuden siirtymisajankohta jne.

Kiinteistöosakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa käytettäväksi esimerkiksi liiketiloiksi. Tilojen pääasiallinen käyttötarkoitus voi olla mikä hyvänsä paitsi asuminen. Ks. myös Asunto-osakeyhtiö.

Kiinteistörekisteriotteesta ilmenevät kiinteistön tärkeimmät tiedot, kuten mm. kiinteistötunnus, pinta-ala ja tieoikeudet. Kiinteistörekisteriote tarvitaan mm. kiinteistökaupan yhteydessä tai rakennuslupaa haettaessa.

Kuluttajahintaindeksillä mitataan suomalaisten kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintaa.

Kuluttajien luottamus -tilasto kuvaa kuluttajien arvioita ja odotuksia omasta ja Suomen taloudesta sekä kuluttajien aikomuksia tehdä hankintoja, säästää ja ottaa lainaa. 

Kulutuskysyntä tarkoittaa hyödykkeiden käyttämistä markkinoilla muodostuvien tarpeiden tyydyttämiseen. Kulutuskysyntä on kokonaiskysynnän suurin osa-alue. Se sisältää tavarat ja palvelut. Kulutuskysyntään laskettavia hyödykkeitä ovat esim. autot sekä elintarvikkeet.

Kuntoarvo on kiinteistöstä tehtävä arvio, jossa selvitetään kiinteistön nykyinen kunto ja mahdolliset tulevat korjaustarpeet rakenteisiin kajoamatta ja visuaalisiin havaintoihin perustuen. Tarvittaessa voidaan suorittaa myös pinnallisia mittauksia. Kuntoarvio olisi hyvä teettää viiden vuoden välein, mutta ainakin viimeistään silloin kun olet ostamassa tai myymässä kiinteistöä. Lisää vastuuasioista voit lukea Asunnon Myyjän ja Asunnon Ostajan oppaistamme.

Lainalaskuri on selainpohjainen ohjelma, jolla voit laskea lainan kuukausierän eri laina-ajoilla ja lainan koroilla. 

Lainhuutotodistuksesta ilmenevät kiinteistön omistusoikeudet. Todistus sisältää myös kiinteistön perustiedot, kuten pinta-alan ja rekisteröintitunnuksen. Lainhuutoa on haettava viimeistään kuukauden kuluessa kaupanteosta, mutta mieluummin heti kun vain mahdollista.

Leimavero on vanha nimitys varainsiirtoverolle. Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön tai omistusoikeuden luovutuksesta. Ks. varainsiirtovero.

LKV-lyhennettä on oikeutettu käyttämään kiinteistönvälittäjä, joka on suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon.

LVI-nimilyhenne tarkoittaa lämpöä, vettä ja ilmaa. Tässä tuttavallisesti putkiremontiksi kutsutussa toimenpiteessä uusitaan talon keskeinen talotekniikka.

LVIS-remontti tulee sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö, eli erotuksena LVI-remonttiin LVIS-remontin sisältyy myös sähköremontti. Usein putkiremontin ja sähköremontin samanaikaisuus kannattaa; yhdistämisellä säästetään, ja yleensä pystytään käyttämään samoja reittejä ’nousuissa’.

Myyntihinnalla tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää rahassa maksettavan kauppahinnan, mutta ei mahdollista kohteeseen kohdistuvaa lainaosuutta.

Kiinteistön myyntivoitto eli luovutusvoitto syntyy, kun se myydään alkuperäistä hankintahintaa korkeampaan hintaan.

Myyntivoiton vero on vero, joka maksetaan, mikäli myydyssä asunnossa ei ole yhtäjaksoisesti ja samanaikaisesti asuttu vähintään kahden vuoden ajan. Mikäli asunnossa on ollut omassa omistuksessa ja siinä on asuttu yli kaksi vuotta, myynnin yhteydessä kertyvästä mahdollisesta myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroa.

N-P

Ostotarjous on asunnon ostotarjous, joka tehdään, kun sopiva asunto on löytynyt. Tarjous on aina sitova ja se tehdään kirjallisena. Koska tarjous on sitova, pitää rahoituksen olla valmiina ennen tarjouksen tekemistä.

Putkiremontti on tuttavallinen nimitys LVI-remontille, jossa remontoidaan tilan lämpö-, vesi- ja ilma-asiat kuntoon. Ks. LVI-remontti.

PTS on lyhennelmä käsitteestä pitkän tähtäimen (kunnossapito)suunnitelma. Samaa tarkoittaa myös pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma. PTS-ehdotus laaditaan kuntoarvion liitteeksi. Kuntoarvio ja PTS yhdessä antavat kokonaiskuvan kiinteistön tai taloyhtiön kunnosta sekä tulevista korjaustarpeista ja -ajankohdista. PTS tehdään ennen hankesuunnittelua. Uuden, vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain perusteella taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä kirjallinen selvitys seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista. Ks. myös kuntotutkimus.

R-T

Rahoitusvastike eli pääomavastike on taloyhtiön osakkailta perittävä vastike, jolla lyhennetään pitkäaikaisia lainoja, kuten putkiremonttia varten otettua pääomalainaa.

Sitova tarjous tarkoittaa asuntokaupassa annettavaa tarjousta, joka on sitova. Tarjous suositellaan tehtäväksi kirjallisena ja se on sitova tarjoukseen kirjatun määräajan. Usein tarjouksen määräaika on 24h. Sitovuus voi loppua jo aiemmin, jos tarjous hylätään tai jos tarjoukselle tehdään vastatarjous.

Suullinen tarjous on ei-kirjallisesti asuntokaupassa tehty tarjous. Suullinen on myös sitova, mutta sen todentaminen ongelmatilanteissa on vaikeaa. Suulliseen tarjoukseen on vastattava periaatteessa heti, joten sillä ei ole määräaikaa.

Taloyhtiö on kansanomainen nimitys asunto-osakeyhtiölle. Ks. asunto-osakeyhtiö.

Tarjouskauppa on kauppatapa, jossa asunnolle on asetettu tietty lähtöhinta. Ostajaehdokkaat tekevät kohteesta tarjouksia, jotka myyjä voi hyväksyä tai hylätä.

Tarkastusmittaus tarkoittaa, että asunnon neliömetrit vastaavat nykyisiä mittausnormeja. Varsinkin vanhemmissa taloissa tarkastusmittaus voi olla paikallaan. Jos asunnon neliöiden kohdalla ilmoitetaan, että se on tarkistusmitattu, voi tällöin olla varma siitä, että ilmoitetut neliöt vastaavat todellisuutta ja nykyisiä mittausnormeja.

U-Y

Uudiskohde on uusi, vasta rakennusvaiheessa oleva tai hiljattain valmistunut asunto tai kiinteistö.

Valtiontakaus on valtion yksityisille asuntolainan ottajille antama lainantakaus. Asuntolainalle on mahdollista saada valtiontakaus. Tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lainansaajan omat vakuudet eivät riitä takaamaan koko lainaa.

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön tai omistusoikeuden luovutuksesta. Varainsiirtovero tunnettiin vuoteen 1997 asti leimaverona. Vero on 1,5 % asunto-osakeyhtiön osakkeiden ja 3 % kiinteistön myyntihinnasta.

Velattomalla hinnalla tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan, että mahdollisen kohteeseen kohdistuvan lainaosuuden.

YhteismyyntiTM on Huoneistokeskuksen toimintatapa, jonka ansiosta asiakkailla on käytettävissä samalla toimeksiantosopimuksella oman välittäjän lisäksi koko muu välittäjäverkosto ostajakontakteineen.

Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan määräytyvä maksu, jolla katetaan yhtiön menoja eli yhtiövastike tarkoittaa erilaisia asunto-osakeyhtiön vastikkeita. Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike.

Yhtiömuotoinen asunto tarkoittaa samaa asiaa kuin asunto-osakeyhtiö. Ks. asunto-osakeyhtiö

Lisää sisältöä myyjälle