Tiedoksianto- ja selonottovelvollisuus

Asunnon myyjänä sinun tulee kertoa ostajalle kaikki ne seikat, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Ostajana sinulla puolestaan on selonottovelvollisuus.

Myyjän ja ostajan velvollisuudet asuntokaupassa

Asunnon ja kiinteistön hankinta tai myynti on suurelle osalle ihmisistä taloudellisesti elämän merkittävin kauppa. Näin tärkeitä päätöksiä ei tule tehdä hätiköiden. Sen lisäksi, että myyjän tulee yleensä olla perillä kaupan kohteen kunnosta ja ominaisuuksista, on myös ostajan syytä perehtyä huolella kaupankohteen ominaisuuksiin ja kuntoon ennen kaupasta päättämistä. Mikäli ostaja toimii kauppaa harkitessaan huolimattomasti ja laiminlyö laissa asetetun selonottovelvollisuutensa, voi tämä menettää oikeutensa kohdistaa myyjään vaatimuksia sellaisista kaupan kohteen ominaisuuksista ja virheistä, jotka olisi tullut havaita kaupan kohteen huolellisessa ennakkotarkastuksessa.

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Myyjän tiedonantovelvollisuus edellyttää, että tiedot on annettava asunnosta, sen ympäristöstä ja palveluista. Lisäksi sinun tulee kertoa rehellisesti kaikki viat ja puutteet, jotka eivät ole ostajan havaittavissa tavanomaisessa tarkastuksessa. Näitä ovat esimerkiksi kodinkoneiden toimivuus tai kiinteistön rakenteelliset viat. Ostajalle on kerrottava myös kaikki taloudelliset seikat, kuten vastikkeet ja lainaosuudet sekä panttioikeudet ja rasitteet.

Välittäjänäsi autamme sinua kaikkien näiden myyjän tiedonantovelvollisuuteen liittyvien asioiden selvittämisessä ja kertomisessa ostajalle.

Ostajan selonottovelvollisuus

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisiä teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä.

Valtakunnan osaavimmat ammattilaiset

Tarjoamme sinulle alan parasta asiantuntijapalvelua satojen asuntokaupan ammattilaisen voimin ympäri Suomen. Välittäjistämme suurin osa on LKV-tutkinnon suorittaneita ja pitkään alalla ansioituneita kiinteistönvälittäjiä.