Hyvä välitystapa

Huoneistokeskus noudattaa kaikessa toiminnassaan kiinteistönvälittäjän (LKV) eettisiä sääntöjä ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton (KVKL) ohjetta hyvästä välitystavasta. Ne ohjaavat meitä toimimaan etusi mukaisesti.

Laki edellyttää, muttei määrittele

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä edellyttää, että kiinteistönvälittäjien on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole kuitenkaan määritelty, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Valitsemalla laillistetun kiinteistövälittäjän (lyhenne LKV) varmistat, että hyvää välitystapaa noudatetaan. Vain LKV-kokeen suorittanut laillistettu kiinteistönvälittäjä voi käyttää nimikettä LKV.

Ohje hyvästä välitystavasta

Hyvän välitystavan säännöt muotoutuvat muiden normien tavoin jatkuvasti. Niihin vaikuttavat alan yleiset käytännöt, tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan määräykset sekä viranomaisten ohjeet. Kiinteistönvälitysalan keskusliitto KVKL:n julkaisema Ohje hyvästä välitystavasta kokoaa ohjeet yksiin kansiin. Ohjetta sovelletaan toimeksiantoihin, jossa välitetään kiinteistö tai osa kiinteistöstä muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten. Siten ohje koskee asunnon lisäksi myös loma-asunnon välittämistä.

Hyvään välitystapaan kuuluu avoimuus, tunnollisuus toiminnassa sekä lojaalisuus toimeksiantajaa ja kilpailijoita kohtaan. Nämä kaikki tulevat esiin asunnon markkinoinnissa.

Myytävän asunnon markkinointi

Myytävistä asunnoista voidaan ilmoitella esimerkiksi Internetissä, kiinteistönvälittäjän toimipisteiden ikkunoissa ja suoramarkkinoinnissa. Kaikkiin ilmoittelumuotoihin täytyy liittää tietyt vähimmäistiedot myytävästä kohteesta. Jos asuntoilmoituksissa on mukana valokuvia, niiden täytyy lähtökohtaisesti olla otettu kyseisestä kohteesta. Jos kuva on peräisin jostain muualta, tämä täytyy tuoda selkeästi ilmi ilmoituksissa. Jos asunto on myyntihetkellä vuokrattu, se on kuvattava vuokralaisen luvalla. Silloin myös asunnon esittelystä on sovittava vuokralaisen kanssa.

Myytävän asunnon esittely on tilaisuus, jossa asunnosta kiinnostunut saa lisätietoja kohteesta. Asunnon esittelyssä täytyy olla saatavilla asuntomarkkinointiasetuksessa määritellyt vähimmäistiedot sisältävä esite. Pelkkä ilmoitus Internet-sivulla ei siis riitä. Välitysliikkeen on myös huolehdittava siitä, että ostaja saa käsiinsä myös tarkempia tietoja sisältävän esitteen. Esittelytilaisuudessa kohdetta saavat esitellä välitysliikkeessä työskentelevät henkilöt toimeksiantajan sopimuksen mukaan. Ilman erityistä syytä ei ole tarpeen esitellä esimerkiksi kellareita. Jos asiakas haluaa kuitenkin katsella tällaisia tiloja, hänelle on ne näytettävä.

Välitysliikkeen on tarjottava ostajalle kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Siksi kiinteistönvälittäjän on kerrottava ostajaehdokkaille myös asumista haittaavista ja kohteen arvoa alentavista tekijöistä. Ostaja voi tehdä asunnosta ostotarjouksen jo esittelyssä. Välitysliikkeen on huolehdittava siitä, että tarjouksista laaditaan kirjalliset versiot tai tarjoukset dokumentoidaan muuten, jos kirjallisen asiakirjan laatimisesta ja hyväksymisestä aiheutuisi kohtuutonta hankaluutta.

Näet arviokäyntien vapaat ajat nyt verkosta

Ajanvarauskalenteristamme varaat arviokäynnin haluamaltasi välittäjältä vaikka samalle päivälle. Asunnon myymisen aloittaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.