Kategoriat Ideoita asumiseenKirjoitettu

Asunnon myynti avioerossa tai avoerossa

Asunnon myynti avioerossa tai avoerossa

Kun saman katon alla asuvat ihmiset päättävät erota, menee yhteinen omaisuus jakoon. Miten omistusasunnon käy erotilanteessa?

Kun asuntoa lähdetään erotilanteessa myymään, yleisimpiä vaihtoehtoja on kaksi: joko toinen osapuoli lunastaa asunnon itselleen eli ostaa toisen puolison osuuden asunnosta tai asunto myydään yhteisellä päätöksellä ulkopuoliselle ja kaupasta saadut rahat jaetaan osapuolille siinä suhteessa kuin avioliittolaki määrää.

Paras vaihtoehto on, kun erotilanteessa asunnon kohtalosta ollaan yhtä mieltä ja toimitaan sovussa: kuunnellaan asiantuntijan neuvoja, ollaan yhtä aikaa tapaamassa kiinteistönvälittäjää, asetetaan hintataso järkeväksi ja allekirjoitetaan sopimukset yhteisymmärryksessä.

Miten riitatilanteet ratkaistaan?

Aina erotilanteesta ei selvitä ilman erimielisyyksiä. Toinen osapuoli saattaa haluta lunastaa asunnon itselleen hinnalla, joka ei ole realistinen. Joskus molemmat haluaisivat lunastaa asunnon itselleen, eikä sopuun päästä. Jompikumpi osapuoli saattaa myös vastustaa myyntiä tai riitaa voi tulla kiinteistönvälittäjän valinnasta. Mikäli sovintoon ei päästä, voidaan lopulta joutua käyttämään pesänjakajaa. Tämä voi hakea tuomioistuimelta myyntilupaa asunnolle.

Asunnon myynti avioerossa

Asunnon myynnin kannalta merkittävää on myös, onko eroava pariskunta avioliitossa, onko heillä avioehtosopimus vai onko kyseessä avoliitto. Jos pariskunta on ollut naimisissa, jaetaan omaisuus avioliittolain mukaisesti tasan. Samalla tarkistetaan, onko jompikumpi osapuoli oikeutettu niin kutsuttuun tasinkoon. Se, jolla on enemmän omaisuutta, suorittaa tasinkoa toiselle osapuolelle, jotta puolisoiden omaisuuden arvo on lopulta yhtä suuri.

Avioehtosopimus saattaa muuttaa asunnon myyntitilannetta paljonkin, sillä sopimuksella poissuljetaan toisen osapuolen oikeus tiettyyn omaisuuteen. Jos eron toinen osapuoli omistaa asunnon kokonaan ja se kuuluu avioehdon piiriin, ei toisella osapuolella ole siihen oikeutta.

Myös peritty asunto voi olla erityistapaus. Jos toinen eron osapuolista on saanut asunnon perintönä ja testamentissa on määritelty, ettei perinnönsaajan aviopuolisolla ole oikeutta perintöön, ei avio-oikeudella voida kumota määräystä erotilanteessakaan.

Asunnon myynti avoerossa

Avopuolisoiden erossa tilanteen ratkaisee se, kumpi asunnon omistaa. Jos asunto on vain toisen puolison omistuksessa, ei toisella osapuolella ole siihen määräysvaltaa. Koska avio-oikeus ei koske avoliittoa, on ideaalisin tilanne se, jossa avopuolisot ovat sopineet esimerkiksi lakimiehen avustuksella osituksesta jo yhteen menneessään.

Mistä apua asunnon myyntiin erotilanteessa?

Vaikka erimielisyyksiä ei olisikaan, erotilanteet ovat aina tunnepitoisia. Siksi ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen kannattaa. Paikkakunnan markkinatilanteen tunteva kiinteistönvälittäjä, jolla ei ole aiempia siteitä kumpaankaan eron osapuoleen, osaa neuvoa tilanteessa eteenpäin. Kiinteistönvälittäjä tietää, mihin pulmatilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä, minkälaisia veroseuraamuksia erilaisista ratkaisuista seuraa ja antaa myyntitilanteessa myös täsmäneuvoja. 

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen on hyödyllistä myös siksi, että jokainen erotilanne on omanlaisensa – asioita tulee katsoa aina tilannekohtaisesti, jotta päästäisiin molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Ajankohtaista

Huoneistokeskuksen tuoreimmat asuntomarkkinakatsaukset ja tiedotteet

Lue lisää