Kategoriat Ideoita asumiseenKirjoitettu

Mitä kaupanvahvistaja tekee ja milloin vahvistajaa tarvitaan?

Kaupanvahvistajan tehtävä on varmistaa, että kaupassa kaikki tehdään oikein. Kauppa ei ole lainvoimainen, jos sitä ei ole tehty voimassa olevien pykälien mukaisesti. Asunto-osakekaupassa kaupanvahvistajan käyttö ei ole pakollista, mutta säädellymmässä kiinteistökaupassa sen käyttäminen on kiinteistökauppaa säätelevän maakaaren mukaan pakollista. Kummassakaan ei kaupanvahvistajaa kuitenkaan tarvita, jos kauppa tehdään digitaalisena asuntokauppana. Tällöin maanmittauslaitos toimii kaupan kontrollerina. Tällöin myyjän vastuulle jää varmistaa asiakirjojen oikeellisuus. Kaupanvahvistajan rooli onkin pikkuhiljaa poistumassa kokonaan digitaalisen asuntokaupan yleistyessä.

Kaupanvahvistajan ilmoitus ja muut vahvistajan tehtävät

Kaupanvahvistaja varmistaa, että kauppa tehdään kaikin puolin oikein ja on paikan päällä vahvistamassa kaupan omalla todistuksellaan. Kaupanvahvistajan on varmistettava, että kaikki kauppaa koskevat asiakirjat ovat kunnossa ja että osapuolet allekirjoittavat sopimukset vahvistajan läsnä ollessa. Myyjän juridisuus ja kaupan osapuolten henkilöllisyys tarkistetaan kaupanvahvistajan toimesta. Paitsi kiinteistön myyntitilanteessa, tarvitaan kaupanvahvistaja myös silloin, kun kiinteistö luovutetaan lahjana tai vaihdolla.

Kaupanvahvistaja pitää päiväkirjaa kaikista vahvistamistaan luovutuksista ja on velvollinen tekemään niistä kaupanvahvistajan ilmoituksen maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee.

Miten kaupanvahvistajan palkkio muodostuu?

Kaikki Suomessa toimivat kaupanvahvistajat löytyvät maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kaupanvahvistajarekisteristä. Vuonna 2010 voimaan tullut laki määrittelee, kuka voi toimia kaupanvahvistajana. Yleensä he ovat virkamiehiä, kuten maistraattien päälliköitä, notaareja, poliisipäälliköitä tai esimerkiksi maanmittauslaitoksen virkamiehiä. Kaupanvahvistajana voi toimia myös maanmittauslaitoksen määräyksen perusteella. Tällaiset kaupanvahvistajat ovat yleensä yksityisellä puolella toimivia henkilöitä, kuten kiinteistönvälittäjiä.

Kaupanvahvistajan tulee olla alle 68-vuotias. Vahvistaja ei myöskään saa olla esteellinen: jos esimerkiksi myy kiinteistön omalle vaimolleen, ei voi itse toimia kaupanvahvistajana. Kaupanvahvistajan palkkio määräytyy valtion tekemän asetuksen mukaan ja on kauppaa kohden 128 euroa. Toisinaan kaupanvahvistajalle maksetaan myös matkakulukorvauksia ja asiakirjakopiomaksuja. Yleensä kaupanvahvistajan palkkio maksetaan puoliksi myyjä- ja ostajaosapuolten välillä.

Tutustu myytäviin asuntoihimme tai ota yhteyttä olit sitten pohtimassa asunnon myyntiä tai ostoa.

Ajankohtaista

Huoneistokeskuksen tuoreimmat asuntomarkkinakatsaukset ja tiedotteet

Lue lisää