DIAS
kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppa

DIAS - kiinteistön tai vuokraoikuden kauppaDIAS - kiinteistön tai vuokraoikuden kauppa

Kiinteistökauppa on myös mahdollista tehdä DIASissa, kun kaupat tehdään välittäjän avulla, kaupan kohteena on kokonainen kiinteistö ja kauppaa varten on tulossa rahoitus pankista. Allekirjoitusvaihe on DIAS-kiinteistökaupassa kaksiosainen. Kun pankit ovat kuitanneet valmistelut tehdyksi, välittäjä pääsee käynnistämään allekirjoitusvaiheen. Allekirjoituksia on DIAS-kiinteistökaupassa kaksi: ensin valtuutukset pankeille DIASin allekirjoituspalvelussa ja sen jälkeen itse kauppakirjan allekirjoittaminen Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa. Molemmissa palveluissa allekirjoitukset hoituvat kätevästi pankkitunnuksin.

Kiinteistökaupan toteuttaminen DIASissa on mahdollista, kun:

Tällä hetkellä DIASissa onnistuu kiinteistön tai vuokraoikeuden kauppa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Kaupan kohde
  • Kaupan kohteena on yksi kokonainen kiinteistö tai olemassa oleva vuokraoikeus
  • Kaupan kohteena olevaan kiinteistöön tai vuokraoikeuteen kohdistuu kiinnityksiä, kaikki kiinnitykset ovat sähköisiä ja kaikkien kiinnitysten on oltava myyjän pankin nimissä (pl. vuokranmaksun vakuutena olevat panttikirjat)
  • Kaupan kohteena olevan kiinteistön rasitustodistukselle ei saa olla kirjattuna vallintarajoitusta tai muuta muistutustietoa, sillä nämä estävät sähköisen kaupanteon.
 • Ostajat
  • Rahoitus pankista
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla ostajilla on sama pankki
 • Myyjät
  • Oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö
  • Osakeyhtiö
  • Kaikilla myyjillä on sama pankki
 • Ostajilla ja myyjillä tulee olla suomalainen henkilötunnus sekä käytössä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Kauppa hoidetaan yhdellä kauppakirjalla
 • Koko kauppahinta maksetaan yhdessä erässä, johon omistusoikeuden siirtyminen on sidottu

Huomioi erityisesti

 • DIAS-kauppaa ei voi allekirjoittaa valtakirjalla.

Viimeistelyvaiheessa ostaja tekee varainsiirtoveroilmoituksen

DIAS-kiinteistökaupassa ostajan pankki maksaa varainsiirtoveron kauppahinnan maksun yhteydessä, mutta ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle itse OmaVerossa. Ostaja voi tehdä varainsiirtoveroilmoituksen heti, kun kauppakirja on allekirjoitettu Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP).

DIAS-kaupassa omistuksen rekisteröintihakemus lähtee vireille automaattisesti, kun kauppakirja on allekirjoitettu KVP:ssa. Varainsiirtoveroilmoitus on annettava viimeistään omistuksen rekisteröintiä haettaessa. Verohallinnon lausunnon mukaan ostajalle ei tule myöhästymisseuraamuksia, jos hän antaa varainsiirtoveroilmoituksen viimeistään kolmantena päivänä luovutussopimuksen allekirjoituksesta tai viimeistään seuraavana mahdollisena pankkipäivänä.

DIAS lähettää ostajille sähköpostilla ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen heti, kun kauppakirja on allekirjoitettu KVP:ssa. Ostaja tekee aina itse varainsiirtoveroilmoituksen, mutta ostajan pankki maksaa kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron ostajan puolesta.

Jos ostajia on useita – esimerkiksi puolisot – jokaisen ostajan on tehtävä oma varainsiirtoveroilmoituksensa. 

Myös ensiasunnonostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus, vaikka varainsiirtoveroa ei tässä tilanteessa maksetakaan.

Ohjeet varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen

 • Ostaja voi tehdä varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa tai paperilomakkeella.
 • Ilmoitusta varten tarvitaan kauppakirja. Kauppakirjasta näkee tarvittavat tiedot ilmoituksen tekoon, kuten allekirjoituspäivämäärän.
 • Kauppakirjan viimeisimmän allekirjoituksen ajankohta merkitään varainsiirtoveroilmoitukselle kauppakirjan allekirjoituspäiväksi.
 • Omistusoikeuden siirtymispäiväksi merkitään kauppahinnan maksupäivä.
 • Asiakirjoja ei tarvitse kaikissa tilanteissa liittää ilmoitukseen. Ennen ilmoituksen lähettämistä OmaVerossa näkee, tarvitaanko liitteitä vai riittääkö pelkkä ilmoitus.
 • Varainsiirtoveroilmoitukseen merkitään hankituksi omaisuudeksi kiinteistö tai vuokraoikeus.
 • Summia ei saa pyöristää, vaan summat pitää merkitä sentin tarkkuudella. 
 • Jokaisen ostajan tulee tehdä oma varainsiirtoveroilmoitus, jossa ilmoitetaan vain oma osuus kauppahinnasta ja muista vastikkeista.
 • Ilmoituksessa näkyy laskelma varainsiirtoverosta ja veron maksun eräpäivä. Nämä näkyvät ilmoituksessa, vaikka pankki hoitaa veron maksun ostajan puolesta.

Lue tarkemmat DIAS-ohjeet sekä myyjälle että ostajalle.